Megkönnyítette a fakitermelést a kormány. Az orosz-ukrán háborúra hivatkozó szabályozás szerint:

A rendelet az orosz–ukrán háború miatt megállapított veszélyhelyzetre hivatkozva hozott könnyített szabályokat, részben felülírva az erdő- és természetvédelmi törvényt.

Fakitermelés tilalmi időszakára vonatkozóan jogszabályban vagy hatósági döntésben megállapított korlátozást nem kell alkalmazni.

Ha egy védett területen termelnek le egy idegenhonos fajokból álló erdőt, például akácot, akkor a helyére nem kell őshonos fajokat telepíteni, sőt egyáltalán semmit sem kell telepíteni, ha az erdő sarjakból képes megújulni.

A rendelet több, korábbi korlátozást figyelmen kívül hagy. Eszerint természetvédelmi területen könnyebb lehet tarvágást végezni, és ez nagyobb területre is kiterjedhet.

Állami erdészetekben nem szükséges hatósági engedélyt kérni a kitermelni kívánt erdőrészlethez vezető utakhoz.

A 100 százalékban állami tulajdonú erdőkben is könnyített szabályok vonatkoznak a vágásérettségi kor megállapítására. Eszerint fiatalabb állományok is letermelhetőek lesznek.

Az eddigiektől eltérően nemesebb fafajok letermelt területeit, cser- és nemestölgyet is elegendő lesz sarjról felújítani.

Erdőtervben nem szereplő fakitermelésre az erdőgazdálkodásért felelős miniszter döntése alapján is sor kerülhet.

Mindeközben augusztus 16-án Miniszteri utasítást adtak ki a természetvédelmi és a Natura 2000-es területeken történő tarvágás tiltására, valamint korlátozási pontosításokat adtak ki további tarvágások és írtások tiltásával kapcsolatban. A rendelet szövege pontosan így szól:

 1. A veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló
  287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének rendelkezése
 2. március 31-e után az állam 100%-os tulajdonában álló erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül
  szolgáló földterület vagyonkezelőjénél (a továbbiakban: állami erdőgazdálkodó) nem alkalmazható.
 3. Természetvédelmi vagy Natura 2000 elsődleges rendeltetésű, őshonos fafajokból álló természetes erdőnek,
  természetszerű erdőnek vagy származékerdőnek minősülő természetességi állapotú, az erdőfelújítási
  kötelezettségre vonatkozó célállományt alapul véve természetes mageredetű erdőfelújításra alkalmas erdőben
  tarvágás – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban:
  Evt.) szerinti esetek kivételével – nem végezhető.
 4. A megnövekedett tűzifa-keresleti igényt az állami erdőgazdálkodónak elsősorban akác főfafajú átmeneti erdő vagy
  kultúrerdő állomány letermelésével kell teljesíteni.
 5. A Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazására – a Korm. rendelet 1. § (1) és (8) bekezdésében foglaltak
  kivételével – a fokozatosság elvére figyelemmel csak akkor kerülhet sor, ha a 2022. évre vonatkozó kitermelési
  tervben foglaltak végrehajtásával a tűzifa-keresleti igény nem elégíthető ki.
 6. Az állami erdőgazdálkodónál a Korm. rendelet 1. § (2) és (4)–(6) bekezdésében foglaltak alkalmazására az Evt. 33. §
  (8) bekezdés b) pontja alapján kerülhet sor.

Kiemelt kép: Zuzana Kacerová