A bolygónk fenntarthatóságára való törekvés során évek óta az éghajlatváltozás uralja a közbeszédet. Szakértők szerint azonban a biológiai sokféleség csökkenése ugyanilyen sürgető fenyegetést jelent. Míg a biodiverzitás nem kapott ugyanolyan mértékű figyelmet a vállalkozások és a politikai döntéshozók részéről, a befektetési közösség kezdte felismerni jelentőségét. Az elmúlt években számos biodiverzitási alap elindítása bizonyítja a vagyonkezelők növekvő érdeklődését. Ebben a cikkben a Wall Street biológiai sokféleségre összpontosító befektetések felé történő érdeklődését vizsgáljuk, feltárva a változás mögött álló motivációkat és a Föld ökoszisztémáinak védelmére gyakorolt potenciális hatást.

Fordulópont a biodiverzitási befektetésekben

A közelmúltig a biológiai sokféleség csökkenése nem kapott kellő figyelmet. A 2022-es év azonban fordulópontot jelentett, mivel nagy vagyonkezelők kilenc új biodiverzitási alapot indítottak, kiegészítve a már meglévő hetet. Ezek az alapok olyan vállalatokba kívánnak befektetni, amelyek innovatív technológiák és megoldások révén hozzájárulnak a biológiai sokféleség csökkenésének stabilizálásához vagy mérsékléséhez.

Ilyen alap például a Fidelity Funds fenntartható biodiverzitási alapja és az Axa ACT biodiverzitási alapja. A Fidelity szeptemberben indított alapja 5 millió dollárnyi kezelt vagyont gyűjtött össze, míg az Axa 2022 áprilisában indított alapja több mint 144 millió dollárt kezel olyan vállalatokba befektetve, amelyek minimalizálják az emberi tevékenységek biológiai sokféleségre gyakorolt negatív hatását.

A biológiai sokféleségre összpontosító alapok növekedése ellenére azok összesített kezelt vagyona 1 milliárd dollár alatt marad. Összehasonlításképpen, az éghajlatváltozás megállítására összpontosító alapok, például a BlackRock infrastrukturális alapja 2022-ben 4,5 milliárd dollárt gyűjtött össze, ami megerősíti, hogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kezdeményezésekre nagyobb figyelmet és befektetéseket kell fordítani.

A biológiai sokféleség prioritássá válása

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos befektetések körüli megnövekedett érdeklődés nem véletlen, hanem inkább válasz a globális cselekvésre való felhívásra. A Montrealban tartott ENSZ Biodiverzitás Konferencián (COP 15) a vállalatok, kormányok és nem kormányzati szervezetek közös erőfeszítése eredményeként megállapodás született arról, hogy 2030-ig a Föld felszínének 30 százalékát kell védelem alá helyezni. Ez az ambiciózus cél új lelkesedést váltott ki a biológiai sokféleség megőrzése iránt, ami úgy tűnik, hogy átragadt a befektetési lapokra is.

A magánszektor elkötelezettségének előnyei

A magánszektor bevonása a biológiai sokféleség megőrzésére irányuló erőfeszítésekbe számos előnnyel jár. A magánszervezetek gyakran rendelkeznek azzal a mozgékonysággal és rugalmassággal, hogy gyorsan reagáljanak az új információkra, ami a közigazgatásbeli társaikhoz képest jobb döntéshozatalt tesz lehetővé. A COVID-19 világjárvány jó példa erre: a technológiai cégek gyorsan bevezették az otthoni munkavégzésre vonatkozó irányelveket, miközben a politikusok a biztonsági intézkedések szükségességéről vitatkoztak.

Ezen túlmenően a magánszektor finanszírozása további tőkét biztosít a biológiai sokféleséggel kapcsolatos beruházásokhoz. A magántőkepiacok elszámoltathatósági mechanizmusai, mint például a rendszeres jelentéstétel és a visszafizetési időszakok, biztosítják a felelősségteljes tőkeallokációt és elősegítik az átláthatóságot.

A magántőke szükségessége

A Föld biológiai sokféleségének megőrzése jelentős pénzügyi forrásokat igényel. A következő évtizedben szükséges több billió dollárt nem lehet kizárólag állami finanszírozásból biztosítani. A magántőkepiacok mozgósítása sikeresnek bizonyult a fenntarthatósági kihívások kezelésében, amint azt az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a vállalatokkal szembeni, régóta fennálló bejelentési kötelezettsége is bizonyítja. Jelenleg az S&P 500 vállalat 71 százaléka teszi közzé a kibocsátási adatait, és a szén-dioxid-kibocsátás elszámolásának egy egész iparág szentelte magát, amelynek értéke 2023-ra 15,3 milliárd dollárra tehető.

Adatok: A biológiai sokféleséggel kapcsolatos befektetések kulcsa

A befektetők adatvezérelt döntéshozatal iránti preferenciájával összhangban a hangsúly most a biológiai sokféleséggel kapcsolatos adatokra helyeződik át. Az ágensek a biológiai sokféleségre gyakorolt vállalati hatások összegyűjtésére, elemzésére, jelentésére és összehasonlítására szolgáló kereteket és módszereket dolgoznak ki és tesznek közzé. A természettel kapcsolatos pénzügyi értékelések közzétételéért felelős munkacsoport, amely szeptemberben teszi közzé végleges ajánlásait, a jelentéstételi szabványok megállapítását és a vállalatoknak a természettel kapcsolatos kockázatok kezelésében való eligazításához szükséges keretrendszer létrehozását tűzte ki célul.

A pénzintézetek arra készülnek, hogy a biodiverzitásra vonatkozó adatokat beépítsék befektetési elemzéseikbe. Az olyan adatszolgáltatók, mint az S&P Global Sustainable és a Nature Alpha új termékeket indítanak, amelyek segítségével a befektetők nyomon követhetik a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kockázatokat portfólióikban. A biológiai sokféleségre gyakorolt vállalati hatások nyomon követésének sürgető szükségessége nyilvánvaló, mivel a Share Action nemrégiben közzétett jelentése rámutatott, hogy a vagyonkezelők többsége nem rendelkezik a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kötelezettségvállalási és szavazási irányelvekkel.

Felhívás a biológiai sokféleség globális gazdasági értékelésére

Bár a biológiai sokféleségre összpontosító befektetési alapok megjelenése ígéretes, a kihívás nagyságrendje átfogóbb választ igényel. A biológiai sokféleség csökkenésével kapcsolatos válság megelőzése érdekében a globális gazdaság számára létfontosságú, hogy a biológiai sokféleséget úgy értékelje, mintha az „élete függne tőle” – mert ez így is van. A vagyonkezelők és a pénzügyi intézmények erőfeszítéseit szélesebb körű rendszerszintű változásoknak kell kísérniük, amelyek prioritásként kezelik a biológiai sokféleség megőrzését, és beépítik azt a gazdasági döntéshozatalba.