Kanada a Környezeti Igazságosságról és Rasszizmusról Is Társadalmi Egyeztetést Kezdeményez

Úttörő lépést tett Kanada kormánya azzal, hogy elismeri: minden kanadai állampolgárnak joga van egy egészséges környezethez, amelyet a Kanadai Környezetvédelmi Törvény (CEPA) modernizált változata most először rögzít. Ebben a szellemben a kormányzat közvélemény-kutatást indított az egészséges környezethez való jog végrehajtási keretének kidolgozására vonatkozóan, valamint társadalmi egyeztetést kezdeményez a környezeti igazságosságról és rasszizmusról. Ezek a lépések különösen azokra a közösségekre irányulnak, melyek aránytalanul nagy mértékben érintettek környezeti veszélyekkel – például szennyezéssel, toxikus hulladékokkal, szeméttelepekkel és hulladéklerakókkal.

A kezdeményezés többek között az alábbi területekre terjed ki:

  • Tanulmány a faj, a szocioökonómiai státusz és a környezeti kockázatok közötti kapcsolat vizsgálatára.
  • Intézkedések azonosítása, melyek előmozdíthatják a környezeti igazságosságot, értékelhetik, megelőzhetik és kezelhetik a környezeti rasszizmust.
  • A jelen generáció szükségleteinek kielégítésének fontossága anélkül, hogy veszélyeztetnénk a jövő generációit.

A szervezők az egészséges környezethez való jogra vonatkozó észrevételeket április 8-ig fogadják. A beérkezett hozzászólások alapján készül el az egészséges környezethez való jog végrehajtási keretének kidolgozása a Kanadai Környezetvédelmi Törvény alapján, melyet 2025 júniusában terveznek közzétenni, valamint egy nemzeti stratégia, amely foglalkozik a környezeti rasszizmus értékelésével, megelőzésével és kezelésével, és előmozdítja a környezeti igazságosságot.

„A környezetvédelem nem függhet attól, ki vagy vagy hol élsz – minden közösség egészségét biztosítanunk kell. A döntéshozatal során egyenlő lehetőséget kell biztosítani mindenki számára, és kerülni kell az alulreprezentált csoportok diszkriminációját. Ez a nemzeti egyeztetés segít nekünk érdemben és kollektíven elmélkedni a környezeti igazságosságról és rasszizmusról. Alig várom, hogy együtt haladhassunk előre egy egészséges, tiszta és fenntartható környezet felé, a kanadaiak és a jövő generációinak jóléte érdekében.” – mondta Steven Guilbeault, Környezetvédelmi és Éghajlatváltozási Miniszter

Mark Holland, Egészségügyi Miniszter szerint: „Egy keretrendszer kidolgozása, amely meghatározza, hogyan lesz figyelembe véve mindenki egészséges környezethez való joga Kanadában a Kanadai Környezetvédelmi Törvény alapján, nagy hatással lesz a jövő generációra. A konzultáció elindítása kulcsfontosságú lépés egy olyan keretrendszer felépítéséhez, amely fontos visszajelzéseket foglal magában különböző nézőpontokkal és tapasztalatokkal rendelkező emberektől. Az Egészségügyi Minisztérium továbbra is prioritásként kezeli a tiszta környezet előmozdítását.”

A véleményeket fogadó Advancing Environmental Equity online platform elősegíti, hogy a Kanadai Kormány jobban megértse a kanadai környezeti rasszizmus területi, időbeni és populációs kereteit, és összegyűjti az emberek véleményét szerte Kanadában az ügyben szerzett tapasztalataik alapján.

Február 2-án a Kanadai Kormány megerősítette elkötelezettségét a környezeti igazságosság előmozdítása mellett, támogatva egy független képviselő úgynevezett Bill C-226 törvényjavaslatát, amely a Környezeti Rasszizmus Értékelésével, Megelőzésével és Kezelésével, valamint a Környezeti Igazságosság Előmozdításával kapcsolatos Nemzeti Stratégia Kidolgozásáról szól.