Az éghajlati válság következtében a jövő erdei felismerhetetlenné válhatnak. Az európai erdőket jelenleg alkotó fák teljesen eltűnhetnek, vagy több száz méterrel feljebb költözhetnek. Tudósok feltérképezték öt érzékeny olaszországi hegyvidéki terület erdeit, és modellezték e törékeny ökoszisztémák jövőjét, eredményeiket a Frontiers in Forests and Global Change című folyóiratban publikálták.  

Az erdők által biztosított erőforrások és erdei ökoszisztéma szolgáltatások létfontosságúak a közösségek számára. A fatermékek és az olyan vadon termő élelmiszerek, mint a gomba, erdei növények és bogyók fellendíthetik a helyi gazdaságot, kiemelten fontos szerepet töltenek be a talaj- és vízminőség javításában, emellett fenntartják a biológiai sokféleséget, rekreációs lehetőségeket kínálnak, és ami a legfontosabb, az erdők a legfontosabb szén-dioxid elnyelők. A hegyvidéki erdőknek különösen fontos szerepük van a szén-dioxid raktározásban, az éghajlatváltozásra azonban különösen érzékenyek.  

Olaszország területének körülbelül egyharmada erdővel vagy fás növényzettel borított. Az elmúlt években az aszályok, viharok és tüzek károsították az erdőket, ami gyors környezeti változásokat eredményezett. Noce és csapata az Appenninek és az Alpok öt területén található erdők fajeloszlási modelljeit dolgozta ki. Ezeket kombinálták az éghajlatváltozásra vonatkozó előrejelzésekkel, amelyek két forgatókönyvön alapulnak: az egyikben a kibocsátások mérséklődnek, a másikban pedig semmi sem változik. Ezen adatok felhasználásával térképeket készítettek a jövőbeli fák számára alkalmas földterületekről 2050-ig.

„Ha tudjuk, hogy mely fajok lesznek előnyös vagy hátrányos helyzetben a jövőbeli körülmények között, az segíthet a tervezésben, a gazdálkodásban és a természetvédelmi döntésekben” – mondta Noce. „Az erdő nagyon fontos ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújt az embereknek – a vízkörforgás szabályozása, a biológiai sokféleség, a fa- és nem fatermékek, a turizmus, a CO2 megkötése és tárolása, és még sok más. Minden ma meghozott döntés hatással van ezekre a szolgáltatásokra az elkövetkező évekre, és ezeket a lehető legtöbb ismerettel kell meghozni.”

Noce és csapata megállapította, hogy a legtöbb faj esetében az alkalmas elterjedési terület kisebb lett, míg néhány faj a jelenlegi erdőhatáron túlra is kiterjedhet, és nagyobb területet nyerhet, mint például az európai vörösfenyő és a török tölgy. Általánosságban elmondható, hogy az erdőhatár valószínűleg felfelé tolódik, és a kisebb, specifikusabb elterjedési területtel rendelkező fajok nagyobb valószínűséggel el is tűnnek. Az is lehetséges, hogy a magashegyi ökoszisztémák, például az alpesi rétek ritkábbá válnak, mivel a fák betolakodnak a jelenlegi rétekre. Ha azonban a fák betörnek az ilyen magashegyi területekre, akkor számos növényfaj és így állatfaj élettere eltűnik, ami ezen fajok kihalásához vezet. 

A kutatócsoport szerint nehéz volt egyértelmű nyerteseket vagy veszteseket azonosítani a vizsgált fafajok között. Azt találták azonban, hogy az ezüstfenyő és az európai bükk különösen sebezhető. Az öt vizsgált régió közül az északi és északkeleti Appenninek voltak a legnagyobb veszélynek kitéve, ahol minden jelenlegi fafaj veszélyeztetett a változásokra. A különböző fajokat tartalmazó vegyes faállományok ellenállóbbak voltak.

Az is lehetséges forgatókönyv, hogy egyes túlélő fajok más okból válnak veszélyessé. A tengerparti fenyő, amely a déli Appenninek erdeinek megerősítésére pályázik, gyúlékonyabb, mint a jelenleg ott elterjedt fák. Mivel a tűzveszély várhatóan növekedni fog, ez komoly problémákat okozhat. A szerzők azonban figyelmeztettek, hogy a környezeti változók és a fajok jelenléte közötti kapcsolat nem biztos, hogy ugyanaz marad, mint a múltban. A változás még mindig meglephet minket. Ezek a modellek azonban segíthetnek azonosítani azokat a fajokat és erdőket, amelyek túlélhetik az éghajlati válságot.

A tanulmány „Altitudinal shifting of major forest tree species in Italian mountains under climate change” címen jelent meg és itt olvasható: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/ffgc.2023.1250651/full