A tudósok, ugyanazok akik kimutatták, hogy a fafajok 33%-át fenyegeti a kihalás veszélye, felszólították a vezetőket, hogy tegyenek többet a veszélyeztetett fajok védelme érdekében, mivel az új kutatások bizonyítják a fafajok kihalásának negatív hatását az emberiségre és a bolygóra. Az új tanulmány arra figyelmeztet, hogy emberek milliárdjai veszíthetik el jövedelmüket, munkájukat és megélhetésüket, ha nem tesznek többet a fafajok kihalásának megakadályozása érdekében. A jelentés hét sürgős intézkedést javasolt az ökológiai, kulturális és társadalmi-gazdasági katasztrófa elhárítására a COP15. konferenciát megelőzően. A világszerte több mint 30 szervezet írta alá azt a felhívást, amely hangsúlyozza, milyen veszélyek fenyegetik a fafajokat a világ különböző régióiban, többek között Észak-Amerikában és Európában.

  365 nappal az eredmények után az IUCN SSC Global Tree Specialist Group és a BGCI tudósai ezzel a jelentéssel figyelmeztették az emberiséget, a fafajok kihalásának válságára, amely egyben jelentős környezeti problémát jelent. A felhívás, amely hónapokkal a 2022-es kunmingi biodiverzitás-konferencia előtt érkezett, ahol pont a biológiai sokféleség csökkenéséről és annak hatásairól tárgyaltak, kiemeli a fafajok védelmének sürgős szükségességét, és meghatározza a kormányok számára a legfontosabb prioritást élvező intézkedéseket.

  A fák rendkívüli ökológiai jelentőséggel bírnak, létfontosságú szerepet játszanak a világ számos ökoszisztémájában, és létükkel más növény-, gomba- és állatfajok létezését támogatják. A világ ismert állat- és növényfajainak fele a fáktól függ, míg az erdők a világ szén-dioxid-tárolásának 50%-át és a világ hozzáférhető édesvízkészletének 75%-át biztosítják.

  Számos fafaj az emberek számára is közvetlen értéket képvisel, jelentős társadalmi-gazdasági hatást gyakorolva rájuk, például hozzájárulva az élelmezésbiztonsághoz, valamint az energia-, egészségügyi, lakhatási, jövedelem- és táplálkozási igények kielégítéséhez. A világ erdei körülbelül 1,3 billió dollárral járulnak hozzá a világgazdasághoz. A legnagyobb értékű árucikk a fa, de a nem fából készült termékek, például a gyümölcsök, a diófélék és a gyógyszerek is 88 milliárd dollárral járulnak hozzá a világkereskedelemhez, és a fejlődő országokban a háztartások jövedelmének 20-25%-át adják.

  A fák számos belső értékkel és fontos kulturális jelentőséggel bírnak, esztétikai értéket és szabadidős kikapcsolódást biztosítanak, de gyakran erősítik a közösségi és kulturális kapcsolatokat, a spiritualitást és a helytudatot is. Számos őslakos közösség kulturális identitása, öröksége és tudása függ a fáktól, mivel bizonyos fafajok a törzsi identitáshoz és szokásokhoz kapcsolódnak. A Dél-Amerika déli részén élő pewenche nép megélhetése például hagyományosan a veszélyeztetett Araucaria araucana tűlevelű fától függ; törzsük neve is a fafajtól származik.

  Kapcsolódó cikk

  A fafajok pusztulásának hatása

  A dokumentum arra figyelmeztet, hogy a fák sokféleségének csökkenése a fafajok nagyarányú kipusztulása révén a biológiai sokféleség jelentős csökkenéséhez vezet, és jelentősen megváltoztatja a szén, a víz és a tápanyagok körforgását a világ ökoszisztémáiban. A természetben már több mint 100 fafaj kihalt, és mivel évente több milliárd fa pusztul el, a fajok egyharmadát a kihalás fenyegeti. A fafajok kihalásának súlyos ökológiai következményei vannak, mivel aláás az olyan folyamatokat, mint a talajképződés és az éghajlat-önszabályozás, csökkentve az erdők klímaváltozással szembeni tűrőképességét.

  Számos veszélyeztetett fafaj élőhelyet és táplálékot biztosít más madár-, emlős-, kétéltű-, hüllő-, rovar- és mikroorganizmusfajok millióinak. A világ erdeiben él a madárfajok mintegy 75%-a, a világ emlősfajainak 68%-a, és egyben több mint 10 millió gerinctelen állatfajnak ad otthont. Az erdőtől függő fajok száma 1970 óta már mintegy 53%-kal csökkent.

  A dokumentumból az is kiderül, hogy a fák kipusztulása milyen mértékben fogja aláásni világszerte azon több milliárd ember megélhetését, akik jelenleg a fák létezésétől függnek, és ami súlyos gazdasági következményekkel jár, és káros hatással lesz az emberi egészségre és jólétre. Világszerte több mint 1,6 milliárd ember él egy erdő 5 km-es körzetében, és függ tőle a munkahely és a jövedelem szempontjából, míg a világszerte fogyasztható gyümölcsök 53%-át fák termelik.

  A dokumentum azt is felvázolja, hogy egyes fafajok miért „pótolhatatlanok”, mivel olyan egyedi környezeti hatással bírnak, amelyeket más fajokkal nem lehet helyettesíteni vagy kiváltani. Ez különösen igaz az olyan „ritka fafajokra”, mint a Brandegee-tölgy (Quercus brandegeii), a szocotrai sárkányvérfa és a chilei Gomortega keule, és hangsúlyozza a veszélyeztetett fák különleges védelmének fontosságát. Egyetlen fafaj kihalása is jelentősen megváltoztathatja az ökoszisztémát, ami dominóhatást okozhat kihalási hullámok formájában, ez pedig az ökoszisztéma funkcióinak gyors hanyatlását eredményezheti. Ide tartoznak az eukaliptusz és a dipterokarp fafajok, amelyek elpusztulása esetén az erdőket jobban veszélyeztetik a tűz, a kártevők és a betegségek.

  Kapcsolódó cikk

  Jelenleg több veszélyeztetett fafaj szerepel a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) vörös listáján, mint ahány veszélyeztetett emlős, madár, hüllő és kétéltű együttvéve, mégis gyakran figyelmen kívül hagyják a kihalással fenyegetett fafajokat, és jellemzően más veszélyeztetett fajcsoportokat hoznak példaként a biológiai sokféleség megőrzésének érdekében.

  A fák biológiai sokféleségének figyelmen kívül hagyása ösztönözte a BGCI globális biodiverzitási szabványának kidolgozását, amely a világ első és egyetlen ilyen szabványa annak biztosítására, hogy a nagy faültetési erőfeszítések sokszínűek legyenek, vagyis, hogy a „megfelelő fát ültessék a megfelelő helyre”, ahelyett, hogy további kárt okoznának a környezetben.

  Cselekvési felhívás

  A BGCI és az IUCN SSC Global Tree Specialist Group ezért cselekvésre szólít fel: a figyelmeztetés célja, hogy cselekvésre szólítson fel a fák kihalási válságával kapcsolatban, és katalizátorként szolgáljon a politikai döntéshozók és a természetvédelmi szakértők számára.

  A dokumentum hét sürgős intézkedést javasol a politikai döntéshozók és szakértők számára a fafajok széles körű kipusztulása által okozott ökológiai, kulturális és társadalmi-gazdasági katasztrófa elhárítására:

  • Ismerjék el a fafajok jelentőségét, valamint egyedi funkcióikat és ökológiai szerepüket.
  • A természetes faállományok megőrzése és helyreállítása a veszélyeztetett fákkal kapcsolatos helyi ismeretek megerősítésével és a veszélyeztetett fajok populációinak nyomon követésével, szükség esetén a végrehajtás fokozásával.
  • A fafajokat közvetlenül fenyegető veszélyek kezelése egyértelmű fellépéssel, szükség esetén jogi intézkedésekkel támogatva, például az illegális fakitermeléssel szemben.
  • A veszélyeztetett fafajok védelmének előtérbe helyezése, a legveszélyeztetettebb fafajokra vonatkozó tervezés és fellépés prioritásként való kezelése érdekében a fajok természetvédelmi zászlóshajóként való kezelése.
  • A fák szerepének megerősítése a környezetvédelmi és éghajlat-politikában azáltal, hogy a fák védelmét támogató intézkedéseket a helyi és nemzetközi politika és jogszabályok kötelezővé teszik.
  • A fák szerepének erősítése a fenntartható fejlődésben, elismerve a fák hozzájárulását a szegénység enyhítéséhez, és biztosítva, hogy a fák értéke az emberek számára megfelelően tükröződjön a szakpolitikákban és intézkedésekben, például az ENSZ fenntartható fejlődési céljaiban.
  • Most cselekedjünk a fákért – mindannyiunknak közösen és egyénileg is cselekednünk kell a világ fafajaiért. Egy szélesebb körű partnerséget kell létrehozni, amely magában foglalja a helyi közösségeket, kormányzati szerveket, erdészeti szervezeteket, üzleti közösségeket, természetvédelmi civil szervezeteket, botanikus kerteket, egyetemeket és minden más, a fáktól függő érdekelt felet, hogy közösen dolgozzunk a fák kipusztulásának megakadályozása érdekében.

  A hét lépés célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy többet kell tenni a biológiai sokféleség megőrzése és a veszélyeztetett fafajok védelme érdekében. A dokumentum felvázolja, hogy az erdőirtásra összpontosító meglévő politikáknak és jogszabályokba olyan további intézkedéseket kell beépítenünk, amelyek a fafajok védelmével foglalkoznak. Ide tartoznak azok az ajánlások is, hogy az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezményének (CBD) a fafajok természetvédelmi helyzetére vonatkozó adatokat integrálnia kellene a biológiai sokféleséget nyomon követő mutatókba.
  (via – https://www.bgci.org/)

  Kiemelt kép: Fa és gépek – qinghill